Reklam – Kontakt

Jonas - Reklamansvarig

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Direktnummer: 0280 – 441 75

Email: jonas@paraplyfabriken.com

Vi tror att allt är möjligt här på paraplyfabriken! Vi har lång erfarenhet utav att arbeta med paraplyer, parasoller och andra tryckytor och vi vet vad som kommer fungera i vilka sammanhang.

Vi har sedan slutet av sjuttiotalet tryckt på paraplyer & parasoller för bruk inom reklam & PR. Som marknadsförings-sätt är paraplyer & parasoller ett i många fall bättre alternativ till typisk marknadsföring. En annons i den lokala tidningen kan synas i ett par veckor, samtidigt som paraplyer kan cirkulera och synas i flera år.